Budova firmy Stromware

Přestavba a stavební úpravy původní zděné jednopodlažní skladové budovy. Nové využití má charakter administrativní budovy, dke se odbývá provoz firmy Stormware produkující počítačové programy. Součástí dodávky byla výstavba parkovišě, zpevněných ploch, terénní úpravy a oplocen.

fotodokumentace

Obrázky projektu