Terasy Pančava - 2011

Projekt vychází ze základního L půdorysu, který umožňuje nejlepší využití oslunění s ohledem na orientaci pozemku ke světovým stranám. Dům využívá značné svažitosti pozemku, do terénu se zařezává podnoží o větší půdorysné ploše, ve které jsou umístěna parkovací stání. Tato část má zelenou střechu a plynule navazuje na okolní terén. Další dvě poschodí jsou vůči sobě posunuty a vytváří tak střešní terasy. Poslední podlaží je ustupující, pohledově i hmotově potlačené a obsahuje již pouze jednu bytovou jednotku. Konstrukčně je budova navržena jako čtyřpodlažní, zděná konstrukce v kombinaci s betonovými a ocelovými sloupy. Objekt bude zateplen vrstvou tepelné izolace a opatřen omítkou. Konstrukční výška je proměnlivá (viz. řezy), světlá výška místností je ve všech hlavních prostorách 2,6m. Střecha je plochá, převážně pochůzí a extenzivně ozeleněna.

Přirozené prosvětlení a větrání místností je zajištěno pomocí otvíravých oken v kombinaci s pevnými díly. Bude použit kompletní fasádní plastový systém, opatřený dvojitým zasklením.

Obrázky projektu