Soubor obytných domů Na Dolech

fotodokumentace

Obrázky projektu