Řadové rodinné domy, Na dolech

Jihlava, 21 řadových domů, 12 garáží, zpevněné ploch.

fotodokumentace

Obrázky projektu