Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. , se sídlem Pávovská 913/12a, Jihlava 58601, IČ: 18198074 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • IČ společnosti/RČ žadatele
  • telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, IČ společnosti a telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpětného kontaktování poskytovatele a vyhotovení nabídky na pronájem čerpadla na betonové směsi Putzmeister Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email: dforman@psjihlava.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud